A-dynam
 
 Kära kunder,

Sedan den 17 februari 2012 har jag med varm hand överlåtit min verksamhet till kollegorna
på Sagitta Pedagog AB.

Jag ser nu med tillförsikt fram emot ett lite lugnare tempo, och framförallt ser jag fram emot
att kunna njuta av min pension.

Jag vill även passa på att tacka alla kunder för de många bra och trevliga år jag har haft på
A-dynam tack vare er.

Ni är numera hjärtligt välkomna att handla hos Sagitta

Hälsningar

Mats-Åke Johansson
fd A-dynam AB